Previsión de buques pesqueros

Previsión de buques pesqueros

Previsión de embarcacións de pesca

Previsións actualizadas a 01/04/2023 06:05
Ano 2023 Tipo de BARCO Nome de BARCO ARTE DE PESCA ÁREA DE PESCA
03 de Abril BAKA GRAN SOL (1) FERREIRA MARTINEZ ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Mar de Irlanda)
(1) SUSA UNO (UK) ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Costa Islandia)
(2) HERBADI DOS ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Mar de Irlanda)
(1) PEDRA BLANCA ALT. ARRASTRE GRAN SOL VII
PLAYA DE TUYA ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Mar de Irlanda)
(1) NOVO MORRIÑA ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Mar de Irlanda)
(1) UDRA (UK) ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Mar de Irlanda)
Total 7  
 
ESPADERO MARGHERITA ALT. PALANGRES ATLANTICO NOROCCIDENTAL
LUSITANIA PRIMERO ALT. PALANGRES ATLANTICO NOROCCIDENTAL
Total 2  
 
Total 9  
 
Ano 2023 Tipo de BARCO Nome de BARCO ARTE DE PESCA ÁREA DE PESCA
04 de Abril BAKA GRAN SOL (1) PUNTA VIXIA ACUICULTURA GRAN SOL (Mar de Irlanda)
(1) PUENTEAREAS UNO ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Mar de Irlanda)
(1) GONPEZ I (UK) ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Mar de Irlanda)
(1) FARO SILLEIRO DOS ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Mar de Irlanda)
Total 4  
 
BAKA DE SUR GONZACOVE DOS LIT. ARRASTRE COSTA PORTUGUESA (Este)
Total 1  
 
Total 5  
 
Ano 2023 Tipo de BARCO Nome de BARCO ARTE DE PESCA ÁREA DE PESCA
05 de Abril BAKA GRAN SOL (1) RIO DA BOUZA ALT. ARRASTRE GRAN SOL (Mar de Irlanda)
Total 1  
 
Total 1  
 
Total 15